Погон за пиролиза на гуми од типот на серија

  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Погон за пиролиза на гуми од типот на серија

    Методот на пиролиза е еден од сеопфатните и методи со висока додадена вредност во третманот на отпадни гуми. Преку технологијата за пиролиза на опремата за третман на отпадни гуми, може да се преработат суровини како што се гуми за отпадоци и отпадна пластика за да се добие жица од гориво, јаглерод црна и челична жица. Процесот има карактеристики на нула загадување и висок принос на масло.