Опрема за мелење јаглерод црно

  • Carbon Black Grinding Equipment

    Опрема за мелење јаглерод црно

    Скршен материјал со дробилката за вилица, под дејство на кофа за лифт, беше испратен во корпа за складирање, откако преку електромагнетно фибрирање со вибрирање ќе се достави материјалот рамномерно и уреден до мелницата Рејмонд за мелење, откако прашокот за мелење под дејство на дувалка ја разнесе анализата на сортирање машина, по одвојувањето на материјалот од цевководот до големиот циклон за да се собере прав, подоцна во производството на испуштање на устата, за да се заврши мелењето на јаглерод црно.