Постројка за пиролиза на гуми за континуиран отпад

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Постројка за пиролиза на гуми за континуиран отпад

    Beе бидат разбиени фрагменти од гумата по подвижна лента, подвижна лента, подвижна подвижна лента и сл. До негативниот притисок во системот за континуирана пиролиза преку пиролиза, во системот по реакција на реакција на фаза на гас 450-550 ℃ под состојба на вакуумска брза пиролиза реакција, генерирање на масло за пиролиза, јаглеродно црно, жица за пиролиза и запалив гас, запалив гас со одвојување на единицата за наплата на маслото и гасот откако ќе се запали во топла експлозивна печка, за целиот производствен систем да обезбеди реакција на топлина, да постигне самостојност во енергија;