Опрема за дестилација

  • Distillation Equipment

    Опрема за дестилација

    Маслото од пиролиза произведено од отпадна пластика и отпадна гума повторно се дестилира. Главниот технички индекс може да достигне стандард од 0 # или -10 # дизел масло и може да се користи наместо второто. Цената исто така може да се зголеми за 230 долари / тон од суровата нафта.