Фабрика за пиролиза на маслото

  • Oilsludge Pyrolysis Plant

    Фабрика за пиролиза на маслото

    Се користи за редукција, безопасен третман и искористување на ресурсите на тињата за да се реализира санација на почвата. Со одвојување на водата и органската материја во тињата од почвата, содржината на минерално масло во цврстиот производ по третманот со пукање е помала од 0 05%. Под премиса на безбедност, заштита на животната средина и континуирано и стабилно работење, Намалување на тињата, безопасен третман и искористување на ресурсите.