Постројка за пиролиза на гуми во гума

  • Continuous Waste Tire Pyrolysis Plant

    Постројка за пиролиза на гуми за континуиран отпад

    Beе бидат разбиени фрагменти од гумата по подвижна лента, подвижна лента, подвижна подвижна лента и сл. До негативниот притисок во системот за континуирана пиролиза преку пиролиза, во системот по реакција на реакција на фаза на гас 450-550 ℃ под состојба на вакуумска брза пиролиза реакција, генерирање на масло за пиролиза, јаглеродно црно, жица за пиролиза и запалив гас, запалив гас со одвојување на единицата за наплата на маслото и гасот откако ќе се запали во топла експлозивна печка, за целиот производствен систем да обезбеди реакција на топлина, да постигне самостојност во енергија;
  • Batch Type Waste Tire Pyrolysis Plant

    Погон за пиролиза на гуми од типот на серија

    Методот на пиролиза е еден од сеопфатните и методи со висока додадена вредност во третманот на отпадни гуми. Преку технологијата за пиролиза на опремата за третман на отпадни гуми, може да се преработат суровини како што се гуми за отпадоци и отпадна пластика за да се добие жица од гориво, јаглерод црна и челична жица. Процесот има карактеристики на нула загадување и висок принос на масло.